Дитрих Евгений Иванович

Дитрих,
Евгений Иванович

и.о. Министра транспорта